ท่าหลวงวิทยานุกูล
การประกวดสวดมนต์หมู่ มัคนายกน้อย และการตอบปัญหาธรรม

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดมัคนา

24/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมการเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2558

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ โดยให้นักเรียนเป็นผู้คัดเลือกครูดีในดวงใจ ในวันที่ 21 ธ

24/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ร่วมพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็้จพระสังฆราช สกลมหาปริณา

16/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ปรีชา สมนันท์

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ปรีชา สมนันท์ ในโอกาสที่ได้รับ

16/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ร่วมถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอท่าเรือ 

07/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือวันพ

04/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมกีฬาอำเภอท่าเรือ ประจำปี 2558

นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอท่าเรือประจำปี 2558 และร่วมเดินขบวนพาเหรดในวันที่ 3 ธันวาคม 2558

04/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวงตรวจสุขภาพในช่องปาก ประจำปี 2558

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวงนำคณะพยาบาลตรวจสุขภาพในช่องปากให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 25

04/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2

04/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ุคณะครูร่วมส่ง ผอ.ภูรี สุวรรณทัต เข้ารับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนวนรดิศ

คณะครูโรงเรียนท่าหลวง ได้เดินทางไปส่งผู้อำนวยการ ภูรี สุวรรณทัต ที่โรงเรียนนวลนรดิศ รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 16 พฤศจิก

16/พ.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม