ท่าหลวงวิทยานุกูล
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

02/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558

นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท 1 - 3 เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนปากกรานพิทยา วันที่ 11-12 กุม

17/ก.พ./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2559

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โ

15/ก.พ./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 กรณีพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม กิจก

02/ก.พ./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
มหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรม

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ร่วมงานมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ โร

20/ม.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานวันครู ประจำปี 2559

คณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนท่าเรือ ""นิตยานุกูล" โดย

20/ม.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เทศกาลชมเขื่อน หนาวนี้ที่ท่าหลวง

อบต.ท่าหลวง จัดเทศกาลชมเขื่อน หนาวนี้ที่ท่าหลวง และมหากรรมของดี OTOP ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 - 17 มกราคม 2559 โดยโรง

20/ม.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมวันเด็ก 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุลและชุมชนใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2

11/ม.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558 และมอบเกียรติบัตรนักเรีย

28/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กีฬาปาริชาติเกมส์ 2558

นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ร่วมแข่งขันกีฬา "ปาริชาติเกมส์ " ในวันที่  1-18 และ 23-25 ธันวาคม และร่วมเดินขบว

28/ธ.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม