ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมวันไหว้ครู2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนท่าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

09/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมวันไหว้ครู2559

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี2559  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

09/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 มิถุนายน 2559

นักเรียนและครูร่วมเดินรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติดบริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน วันที่ 3 มิถุนายน 2559

06/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
หมู่บ้านรักษาศีล 5 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ครั้งที่12 ณ วัดไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

01/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

16/พ.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ื1 และ 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

16/พ.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
มอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

04/เม.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วันที่ 11 มีนาคม 2559 

14/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงงานโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งได้นำเสนอในวันที่ 29 ก.พ.

02/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

02/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม