ท่าช้างวิทยาคม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม 

14/ก.ย./17 - ท่าช้างวิทยาคม
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๐   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมรับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จากท่านคณะกรรมการโ

05/ก.ย./17 - ท่าช้างวิทยาคม
พิธีถวายพระพรชัยมงคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายอภิรักษ์  กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

28/ก.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน

12/ก.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และมีกิจกรรมต่างๆ ใ

26/มิ.ย./17 - ท่าช้างวิทยาคม
"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

 วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ร่วมงานวันครู ๖๐ ณ หอประชุม โ

17/ม.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

17/ม.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
อัญเชิญรูปปั้นท่านพระครูพินิจสุตคุณ (ทองหล่อ ทีปํกโร) มาประดิษฐาน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศิษย์เก่า รุ่น ๑ (ม.ศ.) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ได้ อัญเชิญรูปปั้นท่านพระ

17/ม.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์

วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และการอ

17/ม.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวาย

17/ม.ค./17 - ท่าช้างวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม