จอมสุรางค์อุปถัมภ์
จอมสุรางค์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพ

07/ก.ค./17 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

21/มิ.ย./17 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

18/มิ.ย./17 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นางนาฎพิมล คุณเผือก รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางนาฎพิมล คุณเผือก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

05/ก.พ./15 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นางสุรีย์ สุวรรณภาค รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางสุรีย์ สุวรรณภาค
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

05/ก.พ./15 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ขอเชิญผู้อำนวยการ ร.ร.มัธยมศึกษา (จ.นนทบุรี)

          ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดการแข่งข

15/พ.ย./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ขอเชิญคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญกรรมการที่มีรายชื่อในคำสั่ง (เอกสารที่แนบ) ประชุมพร้

13/พ.ย./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาคมผู้บริหารฯ ขอเชิญท่านและเลขาศูนย์ฯ ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓

29/ต.ค./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิษณุ คงรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นประธาน

10/ต.ค./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุลคลากรและสิ่งแวดล้อม

01/ต.ค./13 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม