จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับการนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมรับการประเมิน และเป็นสถานที่จัดการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนตอ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบถุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 11 ,12 และ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี 2563 ในวัยที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม และผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์

29/มิ.ย./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รำลึกสุนทรภู่ "ครูกวี สี่แผ่นดิน"

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกพระสุนทรโวหาร (ภู่) เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 25

29/มิ.ย./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม