กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการประชุมช

03/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาก สอวน. ค่าย 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโค

03/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผอ.สุรชาติ เครือศรี เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพม

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพัฒนาการจัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดก

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ร่วมเปิดห้อง Creative room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัฐภั

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม