กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมก

18/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (

            ด้วย สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) สำหรับ

18/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.3 (ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระ

13/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.

12/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.50 น.

11/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมครูธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.3

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ก

07/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม