กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่ 211-212/2561

แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 211-212/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่210/2561

แจ้งการโอนเงิน  ใบโอนที่ 210/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 203, 206-209/2561

รายละเอียดการโอนเงิน ใบโอนที่ 203, 206-209/2561

หนังสือนำ อยู่อีกข่าว ที่ใบโอนที่210/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทดสอบเขียนบทความ

ทดสอบเขียนบทความวิชาาการครับ

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

 

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018

            ด้วย สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Wolddidac Association ผู้จัดงาน เวิ

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม