กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด สพม.3 ประจำปี 2561

วันที่  25  พฤษภาคม  2561   ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายให้

26/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 117-119

-ค่ารักษา ขรก. ฎ623
-ค่ารักษาบำนาญ ฎ624
-ไข้ในเอกชน รร. ฎ625
-ไข้ในเอกชนบำนาญ ฎ626

25/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2561

รายละเอียดบำนาญ เดือน พฤษภาคม 2561

25/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

23/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม