กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

            ด้วย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนในยุคประเทศไทย

26/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศด่วนที่สุดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง 1 อัตรา

ประกาศด่วนที่สุดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

25/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 "ปาริชาติเกมส์

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นายฉัตรชั

22/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เว็บไซต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ   

คลิกที่นี่

20/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอดินันท์ ปากนาราผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ศ

19/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหาร

19/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

          ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

18/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม