กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพม.3 จำนวน 1,133 ชุด

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

            ด้วย กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษ

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม