กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางปัฐน์ธ

23/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายถอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย

23/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.

22/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ายบูรณาการนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.3 เด็กมัธยมค่านิยมปล

22/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) 1,903,440.

ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)

วงเงินจำนวน 1,903,440.00 บาท

20/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันที่สองของการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี 2561 ของ กศจ.นนทบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 กศจ.นนทบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา

20/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม