กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 120-126

-รับโอนหนี้จาก บก. 34,507,049.57
-คชจ. หัตกรรม นร. ฎ641
-ค่าตอบแทน ล/จ เขต งบ สพฐ. ฎ642

04/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

01/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม