กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

     วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผอ.สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏ

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนางนาฏธยาน์  รอดสน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิง

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขั้นตอนการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม