กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายณพงศ์ เลื่อมใส ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี

นายณพงศ์  เลื่อมใส   ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมค

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยกา

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "ปาริชาติเกมส์"

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดก

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิด "ปาริชาติเกมส์" ประจำปี 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกว่างซี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมก

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกว่างซี #จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมก

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563

       เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ สพฐ.

20/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

วันที่ 17  ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกั

18/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม