กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับครูเข้ารับการอบรมแบบ Walk-in (บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์

         บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหน่วยพัฒนาครูที่ผ่านการลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา

27/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                    ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา

24/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา ระดับชาติ

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ลิ้งด้านล่างนี้

24/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

24/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม