กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            ตามที่ให้ทุกกลุ่มภายใน สพม.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้

06/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 4-5 พ.ย.2562 ตามมติ ครม.

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และ

03/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
 

31/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 นำนักเรียนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยกว่างซี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดย นาย

30/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประ

22/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม