กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค.

         ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู โครงการส่งเสริ

24/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน 217-220/2561

ต่อจากหัวเรื่องที่แล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน ใบโอนที่ 217-220/2561

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินใบงวดที่ 213-216

- หนังสือนำ

- รายละเอียดใบโอนที่ 213-216/2561

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04008/ว2327 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

            ด้วย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทย ให้พบแนว" เพื่อเพิ่มข

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม