กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนายประจวบโช

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพ

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3ิ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน สพม.3 (จ.พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมศูน

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
"ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 62"

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงาน "ร้อยรัดศรัทธ

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3

     ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ สพม.3
จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม