กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ640-647 บอ143/62

1.ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต (สพฐ) ฎ640
2.ค่าตอบแทน พนก. ฎ641

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ628-639 บอ142/62

1.ค่าเดินทาง ฎ635
2.ค่าเดินทาง ฎ636
3.ค่าใช้จ่ายรับนักเรียนนอกเวลา ฎ 637

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ617-627 บอ141/62

1.ค่ารักษาไข้นอก ฎ619
2.ค่ารักษาไข้ใน ฎ620
3.ค่าการศึกษาบุตร ฎ621
4.ค่ารักษาบำนาญ ฎ622

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT

         กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่ม DLICT) 

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม