กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.

08/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

            ด้วย สถาบันพฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักเรียนในยุคประเทศไทย ๔

07/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรียนเชิญประชุมผ่านระบบ conference

เชิญ ผอ. สพท,รองผอ.สพท.ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผอ.รร.

07/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมพิจารณาทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชั

06/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

06/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด! มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการมาตรการป้องกันการเล่นพน

06/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม