กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะในโรงเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเท

28/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยจี่หนาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พ

28/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 648-657 บอ 144/62

1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ฎ652
2.ต่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ฎ653
3.ค่าเน็ตสนง.เขต ฎ655

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

            ด้วยมูลนิธิร

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม