กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รูปภาพ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

04/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

            มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม