กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.

กรอกข้อมูลให้จัดหาที่เรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.

กรอกข้อมูลให้จัดหาที่เรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 63

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติข

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.3 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั

04/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.2563

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.2563

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.2563

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2562

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม