กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 : นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเ

02/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

02/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรื่อง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3

02/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.

01/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
 

28/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม