กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปีการศึกษา 256

23/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์

                    ด้วย วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ

                    เนื่องด้วยปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ท่องเที่ยว วิถี

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
“World Robot Games Thailand Charmpionship ๒o๑๘”

            บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้า

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกวดคลิปภาพยนต์สั้น หัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

ด่วนที่สุด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประกวดคลิปภ

21/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนกระบวนการให้บริการ

คู่มือขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ

21/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 131

- เงินยืม ส 49/61 บุคคล ฎ697
- เงินยืม ส 50/61 บุคคล ฎ698

20/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม