กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บุคคล - แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานบุคคล

29/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บุคคล - แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ข้าราชการครูระดับผู้ช่วย และ คศ.1 ใช้ อินทรธนูช่อชัยพฤกษ์ 3 ดอก

29/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บุคคล - แบบฟอร์มขอแก้ไขแฟ้มประวัติ กพ.7

เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานบุคคล

28/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ประกาศการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

24/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 ของ สพฐ.

ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.

22/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา"

โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา" ต้นไม้ของพระราชา 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมือง

21/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

PowerPoint การประชุมสัมมนาผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ24-26 กันยายน 2556 ณ โรง

18/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 เข้ารับโล่ห์ ผอ.สพม. ที่ให้การสนับสนุนงานโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้ารับ

18/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าพบ

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เจ้าพบ นางผานิ

17/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม