กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

       ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

04/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว เทอม 2/2556 (70%)

        ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ

14/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารเผยแพร่ "นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

11/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม