กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินงวดปี 2558 งบลงทุน โครงการมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ

โรงเรียนปากกรานพิทยา,โรงเรียนอยุธยานุสรณ์,โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา,โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)โรงเรียนสาคลีวิ

02/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศ** ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับ

ตามเอกสารที่แนบมานี้
งบประมาณไทยเข้มแข็ง
90909A20318908K7 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1,357,000

26/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม