กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

แจ้ง 02-1493923-6 ต่อ 704 ทองรัตน์

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

19/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายงาน

ส่งมาแล้วโทรแจ้งด้วยนะครับ ด่วน

02-1493923-6 ต่อ703 สุกัลยา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายงาน ดังนี้

ส่งมาแล้วโทรแจ้งด้วยนะครับ ด่วน

02-1493923-6 ต่อ703 สุกัลยา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอให้ 20 ร.ร.ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 57 ภายในวันนี้

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 004004/ว 93 ให้ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน  

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

    ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิิการ ภาค ๔ ดำเนินโครงการ "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่าน

18/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สารจากผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.6

เรียน  รองผอ.สพม.3  ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร สพม.3 ที่รักทุกท่าน

17/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

ด้วยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

14/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม.3

14/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม