กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

         ด้วย ศอ.ปส.จ.อย ร่วมกับ สพม.3 ได้กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-31 พ

25/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

          ตามที่ สพม.3 มอบหมายให้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับผิดชอบเป็นแกนนำในการดำเนินการหลักสูตร โครงการฝึกอบรมลูกเสื

21/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางดำเนินการในระยะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการในระยะเวลาเปิดภาคเรียน 

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

       ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติให้

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ

         ด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชัั้นที่ 3 ปี 2554-2555

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร พฤษภาคม 2558

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร พฤษภาคม 2558

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม