กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กีฬาสีภายใน "เฟื่องฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 39 บส.สามัคคี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่

22/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกรรมการป

21/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี "หอวังนนท์เกมส์" ครั้งที่ 28

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่

21/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุ

20/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกรรมการป

19/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอ

19/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.3

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางสาว

15/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม