กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเรียนเชิญครูประจำชั้น/ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

            ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "เพาะกล้าพันธ์ุใหม่ ในใจครู" "Next Gen Teacher Seed Camp

24/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 239-242/2561

แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่ 239-242/2561

18/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 234-238/2561

แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 234-238/2561

18/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.

17/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม