กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

            ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ผู้สอ

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา

 การรับนักเรียน  สังกัดสพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี

 การรับนักเรียน  สังกัดสพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม