กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  (26 มิถุนายน  2563)

22/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

19/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563

18/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

18/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563

10/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

09/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

สถิติการสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนในสังกัด สพม.3  ปีการศึกษา 2563

09/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.

กรอกข้อมูลให้จัดหาที่เรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม