กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินงวดประจำปีงบประมาณ 2559

รร. อยุธยาวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท
รร. อยุธยาวิทยาบัย จำนวน 300,000 บาท

08/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้

05/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเพลง เป็นอาคารสูง 6 ชั้น 

05/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการบริการ ของ สพม.3 ในรอบปี 2558 ผ่านระบบ

     สพม.3 ขอเชิญชวนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

04/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงิน อบจ. เดือน ธันวาคม 2558

โอนเงินให้กับโรงเรียนช่วงบ่ายน่ะค่ะ

30/ธ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เเจ้งโอนเงินเดือนอัตราจ้าง งบ สพฐ. ธันวาคม 2558

เเจ้งโอนเงินเดือนอัตราจ้าง งบ สพฐ. ธันวาคม 2558

29/ธ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม