กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กุมภาพันธ์ 2559

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กุมภาพันธ์ 2559

16/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำรวจการใช้งาน Internet ภายใต้โครงข่าย UniNet และ MOENet

               ด้วย สพฐ. โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอให้ทุกโรงเรียน

10/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม