กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และคณะ

        วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดั

28/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

              ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และคณะ  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ป

27/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดบำนาญ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

26/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

เอกสารแนบมานี้

26/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ครู งบอบจ และ สพฐ

ครูอัตราจ้าง งบ อบจ. ก.พ.2559 และ สพฐ. ก.พ.2559  และงบอื่น ตามที่แยบมานี้
 

25/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการป้องกัน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

21/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนมารับใบแจ้งยอด กบข. 2558 ห้องการเงิน

**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนมารับใบแจ้งยอด กบข. 2558 ห้องการเงิน ชั้น 2 (คุณศศิธร)

17/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนมารับใบแจ้งยอด กบข. 2558 ห้องการเงิน

**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนมารับใบแจ้งยอด กบข. 2558 ห้องการเงิน ชั้น 2 (คุณศศิธร)

17/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม