กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด แจ้ง ร.ร.ใน จ.

ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

07/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด 

ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

06/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ราละเอียดบำนาญ มีนาคม 2559

ราละเอียดบำนาญ  มีนาคม  2559

31/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศ
สพม.3  ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

30/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร มีนาคม 2559

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร มีนาคม 2559

21/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม