กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญชมการถ่ายทอดสด ตามรอยพระยุลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงฯ  ด่วนที่สุด เชิญชมการถ่ายทอดสด ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโอกาส

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

13/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครศึกษา ประจะปีการศึกษา 2558

11/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

11/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่านิยม 12 ประการ คสช.

ภาพค่านิยม 12 ประการ สำหรับจัดทำไวนิล
ขนาดภาพ 2000 x 999 pixel

08/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม