กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร มีนาคม 2559

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร มีนาคม 2559

21/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพฐ. แจ้ง ร.ร.ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1.ปากเกร็ด
2.วัดเขมาภิรตาราม
3.สตรีนนทบุรี

17/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโ,กร้อน 60+Earth hour 2016

    กรุงเทพมหนคร ร่วมกับ WWF จัดกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโ,กร้อน 60+Easrth Hour 2016 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

16/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559

        ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

14/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         วันที่ 12-13 มีนาคม 2559   ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจ

13/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายพรชัย สมพงษ์ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นายพรชัย  สมพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

       ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งเอกสารซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการการใช้งาน

09/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม