กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

เอกสารตามที่แนบมานี้

27/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

ตามที่เอกสารแนบมานี้

26/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

ตามที่เอกสารแนบมานี้

26/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เมษายน 2559

รายละเอียดบำนาญ เมษายน 2559

25/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมระบบควบคุมภายใน

       กลุ่มอำนวยการ สพม.3 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรมระบบควบคุมภายใน ของจ.พระนครศรีอยุธยา

21/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 2559

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  เมษายน 2559

19/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน

         กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

18/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม