กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศหาผู้รับจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์

ประกาศจัดศื้อครุภัณฑ์ เงินเหลือจ่ายรอบที่ 2
รายละเอียดตามที่เอกสารแนบมาพร้อมนี้

31/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศหาผู้รับจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์   2  รายการ
รายละเอียดตามที่เอกสารแนบมาพร้อมนี้

31/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนสิงหาคม 2559

รายละเอียดบำนาญ เดือนสิงหาคม 2559

30/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วิธีแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP

เรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.3

เรื่อง แก้ไขรหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP

25/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ดังเอกสารที่แนบไว้ด้านท้าย
แก้ไข ล่าสุด 25/08/2559 10.02 น.

24/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เรียน    ผอ.รร.ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ทุกสังกัดในจ.นนทบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
 

19/ส.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม