กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ "นายกพบเพื่อนครู"(

1.ผังที่นั่งและประตูทางเข้าห้องประชุมฯ
2.กำหนดการ

12/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 

11/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด!! แจ้ง ร.ร.เบญจม และ บางบาล ตรวจสอบ GPA 6 ภาคเรียน 2558

ด่วนที่สุด!! แจ้ง ร.ร.เบญจม และ บางบาล ตรวจสอบ GPA

10/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปิดระบบรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 วันนี้ (30 เม.ย.59)
การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียน
30/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

ตามเอกสารที่แนบมานี้

28/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม