กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด แจ้ง 3 ร.ร.ที่มีเด็กออกกลางคันปี 2557

ด่วนที่สุด แจ้ง 3 ร.ร.ที่มีเด็กออกกลางคันปี 2557 (ท่าหลวง / ท่าช้าง / วัดโพธิ์)

04/ก.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามระเบียนพัสดุฯ

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามระเบียนพัสดุฯ

ตามที่เอกสารที่แนบมานี้

01/ก.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตารางเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบางบัวทอง

ตารางค่ายทักษะชีวิต
 
โหลดเอกสารด้านล่าง

30/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันสุดท้ายของการจัดทำข้อมูลของ สพฐ.

     ตามที่ สพม.3 ได้แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 และ

30/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนมิถุนายน 2559

รายละเอียดบำนาญ เดือนมิถุนายน 2559

29/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
6 สัปดาห์ประชามติ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

28/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

       ด้วย สพฐ. ได้กำหนดใช้โปรแกรม smss ในการรายงานและติดตาม

27/มิ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม