กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ว่าที่ รอ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

ว่าที่ รอ. ณัฐธนพงษ์    ทองพลับ  ผอ.รร.ศรีบุณยานนท์  นนทบุรี

01/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีจำปีงบประมาณ 2559

การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

30/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดบำนาญ พฤศจิกายน 2559

29/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

28/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนทุกโรงเรียน(

**ประกาศด่วนที่สุด**

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนทุกโรงเรียน

28/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

25/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

  เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

25/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม