กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

14/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559

     ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559
 

09/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายไพฑูรย์ จารุสาร ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

01/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม