กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุ

21/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุ

21/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ธันวาคม 2559

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ธันวาคม 2559

20/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา

19/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

15/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม