กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ระหว่

06/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

            ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ผู้สอ

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม