กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม"

คณะพระธรรมวิทยากร "ค่ายพุทธบุตร" จัดโครงการอบรมศีลธรรม-จริยธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

21/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดปี 2558 (

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 8,000 บาท
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 8,000 บาท

21/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 2558

 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 2558

20/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรียนเชิญโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ชม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  3

20/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

เรียน    ผู้ปกครอง/ผู้ที่ยื่นความจำนงให้ สพม.3 จัดหาที่เรียน

16/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินงวดประจำปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นเงิน 599,000 บาท

16/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงินตามเอกสารที่แนบมานี้

10/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม