กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอให้ทั้ง 19 ร.ร. ที่มีรายชื่อ เร่งส่งข้อมูล นร.

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน
อ้างถึงหนังสือ สพม.3 ที่ ศธ 04233/1637 ลว. 28 เม.ย. 58

04/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพม.3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม