กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563 (

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ 162/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

08/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก

07/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ร.ร.คุณธรรม

รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

03/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนัก

30/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒ

27/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รู้เท่าทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

แหล่งเรียนรู้และสื่อเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

27/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน

สพม.๓ เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน 
 

25/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19

วันที่  23  มีนาคม 2563  นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ถือแนวปฏิบัติมาตร

23/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

23/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม