กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.

01/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

27/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

14/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 รับการตรวจเพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวย

10/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563 (

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ 162/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

08/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม