กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แสดงความยินดีกับ ดร.ก

04/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

03/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา...

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/

วันที่  28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม