กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.

13/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2

ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"

11/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล นำพาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 จังหวัดนนทบุรี ใ

08/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปิดบ้านลานโพธิ์ Go to World Class Standard School & Useful

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

08/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  11.00 น.  ดร.ธีระวัฒน์   วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

07/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม