กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแสดงโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการนำเสน

19/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศจัดสรรโอกาส และประกาศให้ส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศจัดสรรโอกาส และประกาศให้ส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

14/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ และแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดาวน์โหลดด้านล่าง

13/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม