กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธี

15/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.

13/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2

ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"

11/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม