กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

15/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

15/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

14/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

14/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

13/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม