กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด
  ๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.๓  จ.นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

23/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด
๑. นโยบายและแนวปฏิบัีติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษาน

20/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ภาคกลาง

16/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำขวัญวันครู ผอ.สพม.3 ประจำปี 2563

คำขวัญวันครู ประจำปี 2563
โดย
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3

16/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ

สพม.3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ

15/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3

สพม.3  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3

15/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม