กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ประกวด Green Cone ถังหมักรักษ์โลก

             วันที่  18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (๒ ภาษา)

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของสพม.๓  จำนวน ๒ ภาษา
                       ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จัดทำคู่มือการร้องเรียนขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียน และจัดการเรื่อ

17/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม