กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 สุจริต ทำดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิ

20/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

         ด้วย ก.ค.ศ. ได้พิจารณามติตามข้อเสนอของ อ.ก.ค.ศ.

17/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเร

17/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 155-156

-เงินยืม ส55/61 ส่งเสริมฯ ฎ803
-คืนเงินทดรอง แผนฯ ฎ804
-ค่าวัสดุ อก. ฎ806
-ค่าวัสดุ อก. ฎ808

16/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม