กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเปิดสนามกีฬาเปตอง สพม.3

วันทีี่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.

17/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน  ผู้ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

10/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน  ผู้ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

10/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริิมการจัดการศึกษา ได้จัดคลินิกรับคำปรึก

03/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.

03/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

สามารถยื่นได้ ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : - ณ โรงเรียนที่สมัครสอบ

02/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.

02/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม