กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประ

22/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณ

21/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธี

21/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางอุไร อุป

15/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวสุภาภ

15/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม