ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06
ก.พ.
phiphit
ทดสอบระบบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.พ.
phiphit
ทดสอบระบบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.พ.
phiphit
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
04
ก.พ.
admin
รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
พ.ย.
oilperson
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว เทอม 2/2556 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
14
พ.ย.
phiphit
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
พ.ย.
money
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
11
พ.ย.
phiphit
ขอให้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (นักการภารโรง) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (รายการค่าเช่าบ้าน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
พ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม