ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
**ประกาศด่วนที่สุด**รายงานงบครูอัตราจ้าง อบจ. ที่มีใบประกอบวิชาชีพ กับไม่มีประกอบวิชาชีพ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
พ.ค.
money
การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
18
พ.ค.
KATAI
**ประกาศด่วนที่สุด**ให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
พ.ค.
money
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18
พ.ค.
duenka
แจ้งผลการพิจารณา มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
พ.ค.
money
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
พ.ค.
money
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
พ.ค.
oilperson
แจ้งส่งลูกเสือเข้ารับการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06
พ.ค.
pornparpha
รายละเอียดบำนาญ เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
เม.ย.
money
แจ้งโอนเงินเดือนสพฐ , อบจ เดือนเมษายน 2558 (ยกเว้นงบธุรการ,งบครูวิกฤต,งบนักการภารโรง 7 ราย,งบLABBOY) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
เม.ย.
money
แจ้งอนุมัติเงินงวดงบปี 2558 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรงจำนวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมย.-กย.58 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
เม.ย.
money
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า-ประปา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
ปรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญเพิ่ม 4% เละตกเบิก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
เม.ย.
money
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดปี 2558 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
เม.ย.
money
แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปี 2557 งบเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
เม.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม