ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ741-751บอ162/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 733-740 บอ161/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 724-732และ744 บอ 160/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.62 บอ 159/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ขรก.รร. + สพม ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญ ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.รร. + สพม.3 ประจำเดือน ก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นที่รับจาก สพฐ งบ Stem บอ158/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ค.62 บอ157/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ค.62 บอ157/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 719-723 บอ 156/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 707-718บอ 155/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 เงินสอบ O-net xu62 บอ 154/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม