ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ก.ค.
PR.person
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กลุ่มนโยบายและแผน
11
ก.ค.
PR.plan
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายไตรมาส กลุ่มนโยบายและแผน
11
ก.ค.
SENMAI
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
phiphit
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
PR.person
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
PR.person
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน กลุ่มอำนวยการ
10
ก.ค.
PR.director
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (ระยะ 2 เดือน และ 4 เดือน) กลุ่มนโยบายและแผน
08
ก.ค.
phiphit

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม