ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 954-964 บอ 187/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 936-953 บอ186/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ปกประกาศนียบัตร (งานเกษียณอายุราชการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 915-920 บอ 183/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 905-914 บอ 182/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 899-904 บอ 181/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 886-898 บอ 180/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.62 บอ178/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 860-885 บอ 177/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ส.ค.62 บอ176/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 856-859 บอ 175/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม