ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ831-844 บอ 173/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
ส.ค.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 820-830 บอ 172/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 818-819 บอ171/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
ส.ค.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณจาก ฎ787 งบต้านยาเสพติด บอ170/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 799-817 บอ 169/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ส.ค.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนก.ค.62 ฎ759/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 778-798 บอ 168/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 776-777 บอ 167/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ส.ค.
money
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ส.ค.
PR.person
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 768-775 บอ 166/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
ส.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 760-767 บอ 165/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ส.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม