ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 886-898 บอ 180/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.62 บอ178/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 860-885 บอ 177/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ส.ค.62 บอ176/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 856-859 บอ 175/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนส.ค.62 ฎ914/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- โอนเงินพนักงานราชการ/ครู งบสพฐ. ประจำเดือน ส.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ส.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญ ประจำเดือน ส.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ส.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.รร.ประจำเดือน ส.ค.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ส.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม