ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1107-1120 บอ 206/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1074-1079 และ 1082-1083บอ 357-358/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.ย.
money
โอนเงินค่าตอบแทนงบสพฐ.เดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ก.ย.62 บอ 204/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1096-1106 บอ 203/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ย.62 บอ 202/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1086-1095 บอ 201/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1080 - 1081,108491085 บอ 199/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1057-1073 บอ 198/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1045-1056 บอ 197/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1035-1044 บอ 196/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบครูต่างชาติ อบจ.นนทบุรี) บอ 195/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณอื่นที่รับจาก สพฐ. บอ 194/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
รายละเอียดค่าตอบแทนอัตราจ้างงบอบจ.ประจำเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
ก.ย.
money
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
18
ก.ย.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม