ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1232 - 1241 บอ 215/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1223 - 1231 บอ 214/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1191 - 1222 บอ 213/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1181 - 1190 บอ 212/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1165-1180 บอ 211/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
30
ก.ย.
PR.person
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
30
ก.ย.
PR.person
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1121-1130 บอ 207/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1107-1120 บอ 206/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1074-1079 และ 1082-1083บอ 357-358/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.ย.
money
โอนเงินค่าตอบแทนงบสพฐ.เดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ก.ย.62 บอ 204/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1096-1106 บอ 203/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ย.62 บอ 202/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1086-1095 บอ 201/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม