ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1080 - 1081,108491085 บอ 199/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1057-1073 บอ 198/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1045-1056 บอ 197/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1035-1044 บอ 196/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบครูต่างชาติ อบจ.นนทบุรี) บอ 195/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณอื่นที่รับจาก สพฐ. บอ 194/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
รายละเอียดค่าตอบแทนอัตราจ้างงบอบจ.ประจำเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
ก.ย.
money
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
18
ก.ย.
PR.person
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1029-1034 บอ 193/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1016-1028 บอ 192/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
17
ก.ย.
phiphit
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1005-1015 บอ 191/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 992-1004 บอ 190/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ค่าการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ ประจำเดือน ก.ย.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญ ประจำเดือน ก.ย.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม