ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การประเมินผลการเรียนโดยครอบครัวเพื่อจบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18
มี.ค.
kamonluck
การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/63 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18
มี.ค.
kamonluck
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
มี.ค.
money
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
มี.ค.
kamonluck
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
มี.ค.
kamonluck
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
มี.ค.
PR.person
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
มี.ค.
PR.person
นิทศ ติดตามข้อสอบพัฒนาโดย สพฐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25
ก.พ.
kamonluck
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
21
ก.พ.
phiphit
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.พ.
money
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ก.พ.
PR.person
การประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04
ก.พ.
kamonluck
ผอ.สพม.3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ ภาคกลาง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20
ม.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ม.ค.
money
ประกาศตำแหน่งผู้บรืหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม