ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึก และค่านิยมต่อต้านการทุจริต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
PR.finance
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
มิ.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ588-596 บอ 134/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 572-587 บอ 131/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม