ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ขรก.รร. + สพม ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญ ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ขรก.รร. + สพม.3 ประจำเดือน ก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นที่รับจาก สพฐ งบ Stem บอ158/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ค.62 บอ157/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้บำนาญ ก.ค.62 บอ157/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 719-723 บอ 156/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 707-718บอ 155/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 เงินสอบ O-net xu62 บอ 154/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและชื่อผลงานผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้นในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
ก.ค.
PR.person
- แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบอบจ.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22
ก.ค.
money
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
ก.ค.
PR.person
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ699-706 บอ153/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น สพม.3(งบครูต่างชาติ อบจ.นนทบุรี) บอ152/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม