ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 (งบ อบจ.นนทบุรี) บอ 164/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ส.ค.
money
- อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ752-759 บอ 163/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ส.ค.
money
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ส.ค.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ สพม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ส.ค.
money
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
31
ก.ค.
PR.person
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 (พระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
31
ก.ค.
PR.person
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
- โอนเงินค่าการศึกษาบุตร เดือนก.ค.62 (เพิ่มเติม รร.ลาดงาประชาบำรุง) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
- โอนเงินค่ารักษาพยาบาลไข้ใน-รพ.รัฐบาล ประจำเดือนก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ741-751บอ162/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 733-740 บอ161/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 724-732และ744 บอ 160/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.62 บอ 159/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money
โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ ประจำเดือนก.ค 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
ก.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม