ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญ ประจำเดือน ก.ย.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ค่าการศึกษาบุตร ขรก.รร ประจำเดือน ก.ย.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ค่ารักษาพยาบาล ขรก.รร.ประจำเดือน ก.ย.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 974-991 บอ 189/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 931-935 บอ 185/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 921-930 บอ 184/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 965-973 บอ188/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 954-964 บอ 187/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 954-964 บอ 187/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 936-953 บอ186/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ปกประกาศนียบัตร (งานเกษียณอายุราชการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 915-920 บอ 183/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 905-914 บอ 182/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม