ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
- ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น สพม.3 เงินสอบ O-net xu62 บอ 154/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
- โอนงบค่าตอบแทนสพฐ. ประจำเดือนก.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.ค.
money
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและชื่อผลงานผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขี้นในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
ก.ค.
PR.person
- แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบอบจ.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22
ก.ค.
money
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
ก.ค.
PR.person
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ699-706 บอ153/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น สพม.3(งบครูต่างชาติ อบจ.นนทบุรี) บอ152/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ689-698 บอ151/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณที่รับคืนจากธนาคาร บอ150/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
- อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ680-688 บอ 149/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ก.ค.
PR.person
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กลุ่มนโยบายและแผน
11
ก.ค.
PR.plan
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายไตรมาส กลุ่มนโยบายและแผน
11
ก.ค.
SENMAI
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
phiphit
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม