ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19 กลุ่มอำนวยการ
23
มี.ค.
kamonluck
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
23
มี.ค.
PR.person
แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
มี.ค.
PR.person
รอง ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอำนวยการ
18
มี.ค.
kamonluck
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18
มี.ค.
kamonluck
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอำนวยการ
18
มี.ค.
kamonluck
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอำนวยการ
18
มี.ค.
kamonluck
สพม.3 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
18
มี.ค.
kamonluck
การประเมินผลการเรียนโดยครอบครัวเพื่อจบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18
มี.ค.
kamonluck
การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/63 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18
มี.ค.
kamonluck
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
มี.ค.
money
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
มี.ค.
kamonluck
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
มี.ค.
kamonluck
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
มี.ค.
PR.person
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
มี.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม