ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
11
พ.ย.
PR.plan
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06
พ.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
ต.ค.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15
ต.ค.
money
- โอนเงินค่าครูธุรการ จ้างเหมา ประจำเดือน ส.ค - กย.62 และครูผู้ทรงคุณค่า กย.62 บอ.215/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1158 - 1164 บอ 210/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1153 - 1157 บอ 209/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1131 - 1152 บอ 208/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1268 - 1273 บอ 217/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1242 - 1267 บอ 216/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1232 - 1241 บอ 215/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1223 - 1231 บอ 214/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1191 - 1222 บอ 213/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1181 - 1190 บอ 212/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1165-1180 บอ 211/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ต.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม