ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
ต.ค.
money
แจ้งโอนเงิน บอ.199 - 203 ,โอนครูผู้ทรงคุณค่า , ศาสตร์พระราชา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ต.ค.
money
แจ้งโอนค่าเดินทางศาสตร์พระราชา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ต.ค.
money
แจ้งโอนค่าสาธารณูปโภคทั้ง 47 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ต.ค.
money
แจ้งการโอนเงินเดือน ครูอัตราจ้าง งบ อบจ+สพฐ เดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
ต.ค.
money
ด่วนที่สุด ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 195 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 194 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 193 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 192 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 191 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 190 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 189 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 187 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ใบโอนที่ 175 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม