ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ศธจ. พระนครศรีอยุธยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
21
มี.ค.
PR.person
ศธจ. นนทบุรี การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
21
มี.ค.
PR.person
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
20
มี.ค.
PR.person
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 (ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง)) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
มี.ค.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 75-77 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มี.ค.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
มี.ค.
money
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (ค่าดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาให้รร. 2 รร.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
มี.ค.
money
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (ค่าใช้จ่ายในการสาธิตและนำเสนอผลงานนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่ 67/2560) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
มี.ค.
money
นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
มี.ค.
JETS
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณปี 2561(ค่าใช่้จ่ายตรวจเยี่ยมประเมินรร. OBECQA) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
มี.ค.
money
แจ้งการโอนเงินเดือน ครูอัตราจ้าง งบ อบจ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
มี.ค.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.พ.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรของข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.พ.
money
แจ้งรายละเอียดโอนค่าเช่าบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.พ.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 71-73 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.พ.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม