ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 117-119 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25
พ.ค.
money
รายละเอียดบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25
พ.ค.
money
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มอำนวยการ
22
พ.ค.
phiphit
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 116 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
พ.ค.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 111-115 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
พ.ค.
money
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
16
พ.ค.
phiphit
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 103-110 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
พ.ค.
money
งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
พ.ค.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 98-102และ เงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ. เม.ย2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรประจำเดือนเมษายน เพิ่มเติม2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนเมษายนเพิ่มเติม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญประจำเดือนเมษายนเพิ่มเติม2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนเมษายนเพิ่มเติม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
เม.ย.
money
แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบสพฐ.ประจำเดือนเมษายน 2561 (ยกเว้นค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
เม.ย.
money
รายละเอียดบำนาญ เดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
เม.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม