ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561 (งบลงทุน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ธ.ค.
money
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ธ.ค.
money
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ธ.ค.
money
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ธ.ค.
PR.person
ขอให้ ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ยังไม่ได้กรองข้อมูล กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ธ.ค.
PR.person
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ สพม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06
ธ.ค.
money
แจ้งโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01
ธ.ค.
money
แจ้งโอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลไข้ในรพ.เอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน 60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30
พ.ย.
money
รายละเอียดบำนาญ เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
พ.ย.
money
การสำรวจข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
28
พ.ย.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม