ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15
ม.ค.
money
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ม.ค.
admin
ค่าการศึกษาเดือนพฤศจิกายน2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ม.ค.
money
โอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ม.ค.
money
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
10
ม.ค.
JETS
รายละเอียดค่าเช่าบ้านประจำเดือน ธ.ค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ธ.ค.
money
แจ้งการโอนเงินเดือนครู งบ อบจ.เดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ธ.ค.
money
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/61 (เพ่ิ่มเติม)จำนวน 4 โรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ธ.ค.
money
แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบสพฐ.ประจำเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ธ.ค.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ธ.ค.
money
ฎีกาตกเบิก ครูLABBOY เดือนตค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06
ธ.ค.
money
รายละเอียดบำนาญ เดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ธ.ค.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 16-25/2561(ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money
แจ้งโอนเงิน ใบโอนที่ 16-25/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่ 12-15/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม