ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (1) กลุ่มอำนวยการ
12
มี.ค.
admin
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
มี.ค.
money
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป 3 รายการ เทอม 2 ปี 2561ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05
มี.ค.
money
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนปัจัจยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 2 ปี 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
มี.ค.
money
แจ้งโอนเงินงบอบจ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.พ.
money
แจ้งโอนเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.พ.
money
การแจ้งโอนเงินงบประมาณ ใบโอนที่ 26-42 / 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.พ.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.พ.
money
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ก.พ.
money
รายละเอียดค่าตอบแทนงบสพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ก.พ.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.พ.
money
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนโยบายและแผน
07
ก.พ.
phiphit
เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ก.พ.
money
เพิ่มเติมค่าการศึกษาบุตรรร.ไทรน้อย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ก.พ.
money
รายละเอียดค่าเช่าบ้านประจำเดือน ม.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ม.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม