ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
พ.ย.
money
การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE รับทราบนโยบายการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน กลุ่มอำนวยการ
15
พ.ย.
kamonluck
การประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3 ครั้งที่ 42/2561 กลุ่มอำนวยการ
14
พ.ย.
kamonluck
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 กลุ่มอำนวยการ
14
พ.ย.
kamonluck
กาประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบราชการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพม.3 ครั้งที่ 3/2561 กลุ่มอำนวยการ
13
พ.ย.
kamonluck
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
12
พ.ย.
kamonluck
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กลุ่มอำนวยการ
12
พ.ย.
kamonluck
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 1-6/2562 (ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
พ.ย.
money
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 1-6/2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
พ.ย.
money
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 กลุ่มอำนวยการ
08
พ.ย.
kamonluck
การประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มอำนวยการ
08
พ.ย.
kamonluck
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กลุ่มอำนวยการ
05
พ.ย.
kamonluck
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
พ.ย.
PR.person
แจ้งการโอนเงินเดือน งบ อบจ.เดือนต.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ต.ค.
money
แจ้งการโอนเงินเดือน งบ อบจ.เดือนต.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ต.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม