ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน 217-220/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินใบงวดที่ 213-216 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ก.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561(ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.ย.
money
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.3 จำนวน 1,133 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14
ก.ย.
JETS
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14
ก.ย.
JETS
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่ 211-212/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่210/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 203, 206-209/2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13
ก.ย.
JETS
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13
ก.ย.
JETS
แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรวันที่ 8-9 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
รายละเอียดบำนาญ เดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ย.
money
แจ้งโอนเงินงบประมาร ใบโอนที่ 201-202 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม