ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
ก.ค.
PR.person
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ699-706 บอ153/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอื่น สพม.3(งบครูต่างชาติ อบจ.นนทบุรี) บอ152/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ689-698 บอ151/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณที่รับคืนจากธนาคาร บอ150/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
- อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ680-688 บอ 149/62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ก.ค.
money
ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ก.ค.
PR.person
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กลุ่มนโยบายและแผน
11
ก.ค.
PR.plan
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
phiphit
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
PR.person
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ก.ค.
PR.person
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน กลุ่มอำนวยการ
10
ก.ค.
PR.director
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ก.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม