ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22
มิ.ย.
money
ใบโอนที่ 106 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
มิ.ย.
money
ใบโอนที่ 101 102 105 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
มิ.ย.
money
รายละเอียดการตั้งเบิกค่าตอบแทน อบจ. เดือน พ.ค.2560 จ่ายเพิ่มเติม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
มิ.ย.
money
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
12
มิ.ย.
kamonluck
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
12
มิ.ย.
kamonluck
ประกาศด่วนที่สุด (งบครูชาวต่างชาติ อบจ.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
มิ.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
มิ.ย.
money
จ้งการโอนเงินเดือนครูพี่เลี้ยง + ฎีกา 611-614 (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ศิลปหัตกรรมฯ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
มิ.ย.
money
การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง กลุ่มอำนวยการ
06
มิ.ย.
kamonluck
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มอำนวยการ
06
มิ.ย.
kamonluck
มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มอำนวยการ
06
มิ.ย.
kamonluck
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มอำนวยการ
06
มิ.ย.
kamonluck
แจ้งโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ. เดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06
มิ.ย.
money
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนนทบุรี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05
มิ.ย.
duenka

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม