ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
PR.director
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
kamonluck
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
PR.director
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตสื่อและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
kamonluck
คู่มือยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
PR.director
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office) กลุ่มอำนวยการ
27
พ.ค.
PR.director
picture คู่มือการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหารในยามปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
27
พ.ค.
PR.person
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27
พ.ค.
PR.promote
picture ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
picture คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
การลาอุปสมบท กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
พ.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม